Nieuws september 2022

Beste leden,
Hierbij een update wat we de laatste tijd gedaan hebben en waar we mee bezig zijn. Het is een flinke nieuwsbrief geworden, want er is ook veel gebeurd de laatste tijd.

Oprichting
De oprichting is helemaal rond. We zijn ingeschreven bij de KvK via de notaris. Ook hebben we een bankrekening en BTW nummer. Dus we konden jullie vanaf toen allemaal verblijden met een factuur. Om onze doelen te bereiken hebben we natuurlijk de middelen nodig, dus dit was wel belangrijk voor ons.

 

Bestuur

We hebben nu vijf bestuursleden te weten; Bart Lenting (voorzitter), Michiel Stam (secretaris), Peter Bakker (Penningmeester), Maaike Huijser van Reenen (algemeen bestuurslid), Irina Hoffer (Algemeen bestuurslid). Irina heeft echter aangegeven het werk als bestuurslid niet te kunnen combineren met haar werk en privé. Aangezien Irina ook onze teksten doet en de notulen zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het liefst iemand die ook goed is in teksten en notulen.  Dus ben je of ken je iemand die graag een bestuursfunctie wil vervullen in een leuke actieve vereniging mail dan naar secretaris@ov-koggenland.nl

Ledenwerving
Op dit moment hebben we ca. 65 leden. Dit willen we graag vergroten en we zijn bezig gesprekken in te plannen met de verschillende branche verenigingen zoals onder andere LTO, Horeca, MKB, OK. We willen graag dat deze verenigingen en hun leden zich bij ons aansluiten, zodat we een breed gedragen vereniging krijgen. Ook gaan we binnenkort langs bij de bedrijven die nog geen lid zijn om ons voor te stellen en te vragen of ze lid willen worden. Dit is ook de wens van de instanties als Gemeente Koggenland, Provincie NH en WBG.

OV Vredemaker

Vanuit de Vredemaker is de wens uitgesproken om te kijken naar een oplossing voor de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Er staan daar veel vacatures open en sommige worden niet ingevuld omdat de potentiële werknemers niet bij de bedrijven kunnen komen met het openbaar vervoer. De OVK heeft dit gelijk opgepakt en is in gesprek gegaan met de Provincie NH. Dit was een zeer positief gesprek en het ziet er naar uit dat hier een oplossing voor komt.

Verbeteren en verduurzamen bedrijven terreinen

We zijn bezig met een zeer uitgebreid plan om de bedrijven terreinen in Koggenland beter en duurzamer te maken. Dit gaan we samen doen met het duurzaamheidsloket, gemeente Koggenland, Provincie NH en WBG. Er zijn al verschillende gesprekken geweest en we zijn nu bezig de benodigde subsidies binnen te halen om dit ook uit te kunnen voeren. Het hele plan omvat: verkeersveiligheid, parkmanagement, beveiliging, verduurzamen bedrijven, energie opslag en opwekking, bewegwijzering, aanzicht verbetering, parkeerplaatsen, fiets en looppaden.
Per bedrijven terrein zullen we een taakgroep samenstellen om dit plan uit te werken en daarna ook uit te gaan voeren. We zien de wil bij de instanties om dit samen met ons te doen, omdat dit een item is die ook voor de instanties heel belangrijk is. Het eerste bedrijven terrein die we willen gaan doen is de Braken in Obdam.

Feedback BBQ

Bij de BBQ zijn er verschillende vragen en suggesties op de kaartjes gezet.

Graag meetings ook op een andere locaties.
Dit gaan we zeker oppakken. We willen de meetings bij verschillende bedrijven in Koggenland doen. Voorkeur is wel bij leden van de OVK. Ook bij OVKafe en OVKijkje in de keuken gaan we naar verschillende bedrijven. We zijn al bezig met de voorbereidingen van deze meetings.

Banenpool tussen bedrijven Koggenland.
Dit vinden wij een goed idee en we willen hiervoor graag een taakgroep vinden om dit op te pakken en te kijken of hier animo voor is bij de bedrijven. Dus bij deze een oproep aan de leden wie dit zou willen oppakken.

Ledenwerving. Beschikbaar stellen van mail met pakkende tekst zodat anderen voor ons kunnen werven.
We gaan een korte tekst maken die we hiervoor kunnen gebruiken.

Duidelijke lijst waar je met vragen heen moet bij de gemeente.
Dit soort vragen mailen naar secretariaat@ov-koggenland.nl

De rest van de punten zijn inmiddels al door ons opgepakt of staan bij de punten in deze nieuwsbrief.

 


 

Met regelmatige nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van wat er speelt binnen de OVK. Ook op de website zetten we nieuws neer. Bij tussentijdse urgente gebeurtenissen of interessante uitnodigingen sturen we een mail naar alle leden.

Het bestuur

Nieuws

Terug naar nieuws