Overleg dagelijks bestuur OVK

Gesprek coalitie akkoord en resultaat.

10 mei hadden we ons gesprek met de coalitiepartners en de formateur. Bart, Peter en Michiel gingen goed voorbereid het gesprek in. Vooraf vroegen ze onze leden om input en ze hadden een hele lijst met punten, die ze overzichtelijk in categorieën hebben gezet.

De coalitiepartners en formateur waren zeer te spreken over deze lijst. We namen de lijst door en hebben deze toegelicht. Deze hebben we later ook digitaal toegestuurd. De coalitie partners gaven aan dat dit precies is wat ze graag willen. Eén aanspreekpunt voor alle ondernemers in Koggenland. Zodat we de punten die spelen breed gedragen kunnen oppakken.

Wij waren zeer verheugd om in het coalitieakkoord een aantal van onze punten terug te lezen. Daarnaast hebben we terugkoppeling gehad van wethouder Rosalien van Dolder dat onze lijst met alle betreffende ambtenaren zal worden gedeeld.

Inmiddels is één punt al gerealiseerd; er komen 58 parkeerplekken bij op de diverse bedrijventerreinen.

Hieronder de punten die wij hebben aangeleverd en waar we de komende tijd werk van gaan maken:

Opwaardering bedrijventerreinen

 • entree terreinen (tevens randen zijde doorgaande wegen)
  Entree mooi, aantrekkelijke n professioneel maken. Met onder andere bord met naam industrieterrein. Naam OVK erop.
 • (collectief) camera beveiliging
  Ook op rotondes bij bedrijventerreinen en terug te kijken bij calamiteiten.
 • parkeerproblematiek.
  Zorgen voor meer parkeergelegenheid en handhaven
 • aanleg voetpaden (hoofdroute)
 • openbaar groen (kleur borders aan hoofdroute)
 • onderhoud openbaar groen
 • noodontsluiting terrein
 • veilige fietsroutes
 • uitbreiding/vestigingsmogelijkheden

Bereikbaarheid OV

 • Zorgen dat bedrijventerreinen beter bereikbaar worden met OV.
  Dit in verband met het aantrekken van werknemers zonder auto of rijbewijs
  Hiermee zorg je ook voor minder auto’s op de bedrijventerreinen.

Duurzaamheid energie

 • Gemeente moet ondernemers ondersteunen met betrekking tot duurzaamheid en de stappen die genomen moeten of kunnen worden.
 • Aanbod energie dichtbij vraag.
  Bedrijventerreinen zo inrichten qua infrastructuur dat bedrijven energie van elkaar kunnen gebruiken. Dus als iemand teveel produceert kan een ander dat gelijk lokaal benutten.
 • Kijken naar oplossingen met Geothermie en opslag energie.
 • Windmolens op bedrijventerreinen, net als regeling met agrariërs.
 • Subsidies beschikbaar stellen voor o.a. energie labels.
 • Afstemming verduurzaming bedrijfsgebouwen (met gemeentesubsidie/investering afstemmen). Ook met het oog op de gewenste zonneweide, terwijl er genoeg dakvlak vrij ligt.
 • Kijken naar gebruik restwarmte industrie van bijvoorbeeld Pater en Braas.

Aanbestedingen meer lokaal

 • De gemeente zou meer moeten doen aan het uitbesteden aan bedrijven uit de
  gemeente. Wij vinden het onbegrijpelijk dat Koggenlandse bedrijven niet worden uitgenodigd voor enkelvoudige of meervoudig onderhandse aanbestedingen.
 • Daarnaast zou de gemeente opdrachten meer uit elkaar kunnen trekken om zo lokale ondernemers betere kansen te geven. Dit is ook beschreven in de aanbestedingswet, artikel 1.5 clusterverbod.

Parkeren
Blijvend gratis parkeren bij winkelcentra.

Agenda

Terug naar agenda