Disclaimer

Beste mevrouw of meneer,

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de Ondernemers Vereniging Koggenland website. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie
De gegevens die de Ondernemers Vereniging Koggenland digitaal beschikbaar stelt, heeft als enig doel: het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen.
De Ondernemers Vereniging Koggenland aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights
De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van/of in licentie bij de Ondernemers Vereniging Koggenland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, mail dan naar het volgende e-mail adres: secretariaat@ov-koggenland.nl

Vriendelijke groet,

Ondernemers Vereniging Koggenland