Wordt nu lid van Ondernemersvereniging Koggenland en profiteer ook van alle voordelen!

Ondernemersvereniging Koggenland (OVK) is een vereniging voor alle ondernemers uit de gemeente Koggenland. Wij zijn de schakel tussen de ondernemer en instanties als onder ander de gemeente Koggenland, Provincie Noord-Holland en de West-Friese Bedrijvengroep (WBG).

De OVK is opgericht op initiatief van de gemeente Koggenland, enkele ondernemers en de WBG. Er zijn op dit moment ondernemersverenigingen aanwezig in Koggenland. Enkele zijn slapend en niet actief, andere ambitieus maar niet gehoord. Dat maakt het voor de instanties lastig om initiatieven en verzoeken samen op te pakken. Met één aanspreekpunt voor alle ondernemers bereiken we meer, staan wij sterk en hebben we korte lijnen naar de diverse instanties. Wij zitten rechtstreeks om tafel met de burgemeester en wethouders, provincie NH, WBG en vakorganisaties.

Voorbeelden van wat wij onder andere doen:

  • Verduurzamen en verbeteren van bedrijven terreinen.
  • Helpen met trajecten op het gebied van verduurzamen zoals de energie sprong.
  • Beter bereikbaar maken van bedrijven.
  • Meedenken over uitbreiding bedrijventerreinen en vestigingsklimaat bedrijven.
  • Ondernemers met elkaar in contact brengen door taakgroepen te maken als ondernemers tegen dezelfde problemen aanlopen en ze daarbij ondersteunen waar nodig.
  • Optreden als schakel tussen bedrijven en instanties bij problemen en vragen. Veelal met behulp van subsidies die ons ter beschikking staan.

Ook organiseren wij verschillende bijeenkomsten. Wij hebben het OVKafé. Een netwerkavond met een thema en aansluitend een borrel. OVKijkje in de keuken. Het bezoeken van bedrijven van collega ondernemers. En natuurlijk de jaarlijkse BBQ.

We verwelkomen u graag binnen onze vereniging.

Bart Lenting, Vanessa Bijtjes, Peter Bakker, Maaike Huijser van Reenen, Anita Stuyt Sjerps, Elco de Vries

Zorgen voor een goed draaiende vereniging

Voorzitter, dat ben ik. Officieel sinds vrijdag 6 mei 2022 om 10.30. Precies op m’n verjaardag. Officieus op woensdag 16 februari toen we met het interimbestuur de organisatie van de openingsborrel bespraken. Je kent het wel: wat afstemmen, wie doet wat en ik stel de vraag: wie praat alles aan elkaar? We waren het er vlot over eens dat ik dat zou doen.

Deze start is wat mij betreft een metafoor voor het ondernemerschap: je nek uitsteken, de handschoen op durven pakken en ontdekken wat er gebeurt. Er ontstaat hierdoor iets moois: vlot schakelen tussen ondernemers, want dat is wat we nodig hebben in het bestuur en de vereniging.

Maar het derde punt was de mooiste. We vonden allemaal dat er een geslaagde avond moest komen. We hadden onderling een verbinding: zorgen dat er een goed draaiende vereniging zou komen die ons verder kan helpen. Ieder van ons liep op de een of ander manier ergens tegenaan waardoor de noodzaak van een ondernemersvereniging urgent werd. We missen uitbreidingsmogelijkheden op de industrieterreinen, we misten de juiste info over de mogelijkheden omtrent coronasteun, we zien de energiebehoefte toenemen en het aanbod afnemen.

Maar naast al deze zaken miste ik het contact met mede-ondernemers die genieten van hun succes, wonden likken na een forse tegenvaller, het relativeringsvermogen hebben om na een zware week zichzelf toch weer te kunnen opladen voor de volgende week.

Deze combinatie tussen gedegen inhoud geven en gelijkgestemden om ons heen, maakt mij energiek. Ik wil hier als voorzitter een actieve rol in spelen, geven waar nodig, halen waar kan en schakelen op de juiste momenten.

Bart Lenting

GEFELICITEERD!

Vic Obdam, lid van de OVK, na jullie nationale Duurzaamheidsprijs in 2022 nu de Europese Duurzaamheidsprijs in 2023!

Van harte gefeliciteerd vanuit de Taakgroep De Braken Obdam

Word lid van de OVK!

Ondernemersvereniging Koggenland is blij met nieuwe leden. Ben jij als ondernemer actief in en rond de gemeente Koggenland, of ben je op een andere manier verbonden met onze regio, wordt dan lid! We heten je van harte welkom.

We houden je als lid op de hoogte van nieuws en activiteiten via onze nieuwsbrief.

Ik word lid!

Presenteer jouw bedrijf aan de leden in het OVKafé

OVkafé is onze netwerk avond. De avond staat altijd in het teken van een thema. Wij laten sprekers aan het woord over een thema die speelt bij
ondernemers. Na de spreker(s) is er tijd voor discussie en het stellen van vragen en daarna volgt een netwerk borrel.

Aanmelden OVKafé presentatie

Nodig leden uit om jouw bedrijf te komen bekijken via OVKijkje in de keuken

Presenteer jouw bedrijf aan andere OVK-leden. Laat hen zien wat jij doet, waar jij dit doet, hoe het begon en hoe het is ontwikkeld.
Voor het OVKijkje in de keuken worden we ontvangen met koffie en/of thee, na de rondleiding is er tijd om met elkaar na te praten.

Aanmelden OVKijkje in de keuken