Feestelijke oprichting Koggenlandse ondernemersvereniging

We gaan ons verenigen. Want wij geloven dat we samen verder komen dan alleen. Door ondernemers met ondernemers. Door samen te werken en door onze belangen te behartigen zodat wij onze gezamenlijke uitdagingen en kansen kunnen oppakken en verwezenlijken.

Krachten bundelen

Er zijn in Koggenland diverse lokale ondernemersverenigingen, een deel is actief een deel is minder actief. Dat laatste is jammer, want deze clubs zijn destijds opgericht om elkaar te leren kennen, contacten aan te halen, informatie uit te wisselen maar ook om uitdagingen, die ons allen aan gaan, gezamenlijk aan te pakken. Andere gemeente brede ondernemersverenigingen in de regio laten zien dat dit werkt en veel oplevert.

Onlangs zijn wij (ondergetekenden) als tijdelijk bestuur benaderd door de WBG (Westfriese Bedrijvengroep) om een Koggenlandse ondernemersvereniging op te starten. Ook de gemeente is betrokken en steunt ons initiatief. Wethouder Rosalien van Dolder heeft aangeboden om onze opstart gedeeltelijk financieel te steunen. De WBG heeft aangeboden ons te helpen met een subsidieaanvraag en heeft ons ook uitgenodigd bij de WBG, om onze belangen regionaal en provinciaal te behartigen.

Inmiddels zijn er een aantal gesprekken gevoerd onder begeleiding van de WBG. Wij willen voorstellen om aan te sluiten bij een gezamenlijke Koggenlandse ondernemersvereniging. Wij nodigen u daarom graag uit voor de bijeenkomst op 4 maart, zodat u hierover mee kunt praten. Wij verwachten natuurlijk dat u wilt aansluiten bij onze nieuwe vereniging en wij hopen dat u dan, samen met ons, het glas hierop wil heffen. Samen kunnen we het ondernemersklimaat in Koggenland versterken en elkaars klankbord zijn!

Agenda

Terug naar agenda