Nieuws maart 2023

Beste leden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023 waarin we jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.


Bestuur

We hebben intussen een nieuw bestuurslid gevonden. Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief heeft Irina Hoffer het bestuur verlaten. We hebben Anita Stuyt bereidt gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Anita is eigenaar van Koggenland Administraties en heeft veel ervaring met besturen van verenigingen. Wij denken dat ze een hele goede invulling kan geven aan deze functie en heten haar van harte welkom.

Ledenwerving en uitbreiding OVK
Op dit moment hebben we ca. 70 leden en zijn druk bezig met gesprekken met diverse verenigingen in Koggenland met het verzoek zich bij ons aan te sluiten.  Weet je zelf iemand, vertel dan hoe mooi onze vereniging is en dat we graag hebben dat ze zich aansluiten. Hoe meer leden we hebben des te sterker staan we.

Ondernemersfonds

We zijn vanuit OVK gestart met het onderzoeken en voorbereiden van een ondernemersfonds. In de bijlage van deze nieuwsbrief meer over het ondernemersfonds. 3 april hebben we een informatieavond waarin dieper wordt ingegaan wat dit precies is en die avond kunnen vragen worden gesteld. Voor meer informatie of aanmelden klik hier

Taakgroep Openbaar Vervoer op de Vredemaker Openbaar

Met betrekking tot de gehouden mobiliteitsscan voor de Vredemaker, kunnen we melden dat het rapport gereed is en op de huidige situatie is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat er op dit moment winst te halen is in het beter faciliteren van fietsmogelijkheden, zoals veilige routes, stallingen en het stimuleren en het motiveren van het fietsplan door werkgevers.

Eerdaags zal er met tellingen worden begonnen, om duidelijk het aantal passanten dat het bedrijventerrein op drie locaties binnenrijdt te bepalen. Hiermee zal worden gekeken in hoeverre dat past op de infrastructuur of hoe verschillende modaliteiten elkaar in de weg zitten. Dat is met het oog op de beoogde toename van de fietser van belang.

Echter neemt het niet weg dat er ook gekeken zal worden naar het Openbaar vervoer, daarbij wordt ook de behoefte voor een dagelijkse pendel tussen station Hoorn en Vredemaker onderzocht.

Wordt vervolgd…

Verbeteren en verduurzamen bedrijven terreinen

We zijn nog druk bezig met de revitalisering van bedrijventerrein de Braken. De wensen zijn bekend en uitgewerkt. En is gesproken met de gemeente Koggenland en de werkgroep Braken. De gemeente is zeer medewerkend en gaat binnenkort op advies van de werkgroep de bewegwijzering van het fietspad al aanpassen. De volgende stap is het inschakelen van een landschapsarchitect en weg- en waterbouw deskundig om een gedetailleerd plan te maken. We zijn nu bezig met de aanvraag van een subsidie om deze stap te kunnen zetten.

Agenda

Voor 2023 hebben we diverse activiteiten staan. Hieronder staat wat er nu bekend is. Zet ze alvast in uw agenda.

• 31 maart: OVKijkje in de Keuken bij Dekker Chrysanten
• 3 april: informatieavond ondernemersfonds (zie bijlage)
• 30 juni: ALV vergadering met aansluitend onze jaarlijkse BBQ
• 15 september: OVKafé
• 18 oktober: OVKijkje in de Keuken
• 7 november: Koppie doen WBG / OVkafé
• 19 januari 2024: nieuwjaarsborrel

 


 

Met regelmatige nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van wat er speelt binnen de OVK. Ook op de website zetten we nieuws neer. Bij tussentijdse urgente gebeurtenissen of interessante uitnodigingen sturen we een mail naar alle leden.

Het bestuur

Nieuws

Terug naar nieuws