Overleg dagelijks bestuur OVK

Overleg dagelijks bestuur OVK met de beoogde wethouders en formateur betreffende het
coalitieakkoord. Wij zijn gevraagd om namens onze leden input te geven aan het coalitieakkoord. Dit
pakken we natuurlijk met beide handen aan.

Agenda

Terug naar agenda